Kategoria zawiera rękawiczki zarówno do rekreacji, jak też turnieju. Bardzo istotne jest przeznacznie wskazanych tu modeli do zastosowania od okresu przejściowego do niskich tempratur, jak również do bardzo niskich temperatur w zimie. Zaprezentowane modele uwzględniają różnice                       w budowie anatomicznej kobiecych i męskich dłoni.

  

           3301-249               3301-248               3301-345              3301-335


          3301-208              3301-260              3301-333               3301-224

  3301-227              3301-245              3301-209             3301-268

3301-244              3306-416               3306-423             3301-226